9612

etab 9612 etab 9612 – Packaging tape ‘AKTAS FÖR KYLA’

Fluorescent orange PVC tape. Black, positive AKTAS FÖR KYLA print.

Fluor­e­scent orange

Fluor­e­scent orange