GT40

etab-GT40-XXmm-x-Xmm-staende-utan-etikett 2etab-GT40-XXmm-x-Xmm-staende-utan-etikett 2

etab GT40 Själv­lysande tejp

Efterlysande plasttejp med akrylhäftämne. Tejpen blir efterlysande sedan den laddats upp av artificiellt ljus. Med skyddsliner.

För märkning av utgångar, utrymningsvägar, trappor m.m.

Grön/gul

Grön/gul