RT40

etab RT40 etab RT40 – Själv­lysande tejp

Efterlysande plasttejp med akrylhäftämne. Varningstejp som blir efterlysande sedan den laddats upp av artificiellt ljus. Med skyddsliner.

För märkning av brandbekämpningsutrustning, nödstopp samt varning för brandfarligt område.

Röd/vit

Röd/vit