551

etab 551 etab 551 – Bandnings­tejp MOPP-strapping

Starkt och robust bandningstejp som används i lagerverkamhet för bandning och buntning, för att säkra förpackningar på lastpall samt för att försluta tyngre emballage. Utmärkande för etab 551 är att den är både hårdhäftande och har hög draghållfasthet vilket gör den ytterst lämplig för de krävande jobb den är avsedd för.

Tillverkad av stark polypropen (PP) med gummibaserat häftämne. Finns även med syntetiskt häftämne, etab 550HM.

Vit

Orange

Vit

Orange