550HM

etab 550HM etab 550HM – Bandnings­tejp MOPP-strapping

Starkt och robust bandningstejp som används i lagerverkamhet för bandning och buntning, för att säkra förpackningar på lastpall samt för att försluta tyngre emballage. Utmärkande för etab 550HM är att den är både hårdhäftande och har hög draghållfasthet vilket gör den ytterst lämplig för de krävande jobb den är avsedd för.

Tillverkad av stark polypropen (PP) med syntetiskt häftämne. Finns även med gummibaserat häftämne, etab 551.

Orange

Orange