589

etab 589 etab 589 – Bandnings­tejp MOPP-strapping

Mycket kraftig PP-tejp med gummibaserat häftämne. Mycket hög draghållfasthet.

För krävande bandning och buntning av exempelvis rör. Som temporär säkring av vitvarors glasdelar under transport och lagring.

Gul

Gul