9191

etab 9191 etab 9191 – Snigeltejp

Snigeltejp av koppar. Koppar fungerar som en skyddande barriär eftersom snigeln får en obehaglig stöt när den kommer i kontakt med koppar.

Appliceras på odlingslådor och krukor. Förhindrar snigelangrepp.

Koppar

Koppar