48F

etab 48F etab 48F – Frystejp

Frystejp av kräppat papper. Fryståligt häftämne. Lätt rivbar, skrivbar.

För märkning och förslutning.

Beige

Beige