99350

etab 99350 etab 99350 – Aluminiumtejp med liner, low temp

Specialtejp som används främst av montörer och hantverkare för skarvning och tätning av isolermaterial samt ventilationskanaler. Även lämplig för reflekterande markering av skarvar, skärmande störskydd för motorer och som värmereflektering. Utmärkande för etab 99350 är att den är lämplig att använda i låga temperaturer.

Hög häftförmåga och diffusionstäthet, god åldringsbeständighet samt är både mögelbeständig och självslocknande (UL 723 Fire Rating Approval). Godkänd enligt BS476 kapitel 6 och kapitel 7 (klass 0).

Tillverkad av aluminiumfolie med akrylhäftämne som är speciellt anpassat för låga temperaturer. Med skyddsliner.

Blank

Blank