825

etab 825 etab 825 – Bandnings­­tejp glasfiber­­armerad

Starkt och robust bandningstejp med längsgående glasfibertrådar. Används i lagerverkamhet för bandning och buntning, för att säkra förpackningar på lastpall samt för att försluta tyngre emballage. Hårdhäftande och med hög draghållfasthet i framförallt längsgående riktning, vilket gör den ytterst lämplig för de krävande jobb den är avsedd för. Finns även med korsvävda glasfibertrådar, etab 810, för tyngre emballage som kräver hög rivhållfasthet i både längs- och tvärsgående riktning.

Tillverkad av glasfiberarmerad PP-film, ca. 8-10 trådar per cm bredd, med syntetiskt häftämne. Finns även med 4-5 glasfibertrådar per cm bredd, etab 808.

Trans­parent

Trans­parent