70

etab 70 etab 70 – Gängtät­nings­tejp

Teflonbandet är resistent mot i stort sett alla ämnen, även starkt aggressiva, dock ej smälta alkalimetaller och vissa fluorföreningar, t.ex. flytande natrium och fri fluor.

På grund av den låga friktionen underlättar teflonbandet både montering och demontering av t.ex. gängförband samtidigt som det har en tätande funktion. I gängförband upp till 1″ rörgänga.

Vit

Vit