349

etab 349 etab 349 – Vävtejp Super Premium

Super premium vävtejp med polyetenyta. Mycket kraftig väv som ändå är rivbar. Mycket hög häftförmåga även på ojämna och grova ytor tack vara ett dubbelt så tjockt häftämneslager än på en normal vävtejp. Åldringsbeständig. UV- och väderbeständig. Fukt-, lösningsmedels- och nötningsbeständig.

Med många användningsområden inom både bygg- och industrisektorn. Bl.a. för skarvning, lagning och förslutning av tjocka plastfolier och presenningar.

Svart

Svart