8900

etab 8900 etab 8900 – Tejphållare pås­förslutare

Påsförslutare för tejp i max. 19 mm bredd.