5150

etab 5150 etab 5150 – Tejppistol transfertejp

En lättanvänd tejppistol för dubbelhäftande transfertejp. Matar ut tejpen genom att avtryckaren hålls nedtryckt och tejppistolen förs över appliceringsytan. Tejpens skyddspapper rullas samtidigt upp inuti tejppistolen

Lämplig att användas med dubbelhäftande transfertejp etab 515ATG och etab 516ATG med 25 mm kärna.