3838

etab 3838 etab 3838 – Grepptejp ‘Flex­tape’

Grepptejp/elastiskt bandage ‘Flextape’. Häftar enbart mot egen rygg.

Används bl.a. för lindning av grepp på hockeyklubbor.

Svart

Röd

Svart

Röd