9870

etab 9870 etab 9870 – Avspärrningsband med tryck

Avspärrningsband med ‘STOPP! Målning pågår’ tryck för att tillfälligt spärra av ett område då målning pågår. Ett både starkt och segt avspärrningsband med hög draghållfasthet.

etab 9870 avspärrningsband är gjort av polyetenfilm i röd/vit för att markera avspärrat område, med kontrasterande ‘STOPP! Målning pågår’ tryck i svart. Finns även utan tryck, etab 38RV.

Röd/vit

Röd/vit