2045

etab 2045 etab 2045 – Säkerhets­tejp

Säkerhetstejp av polyester med akrylhäftämne. Efter applicering kan tejpen ej avlägsnas utan att den skiktar sig. Texten ”OPENED” framträder då på två språk och indikerar öppningsförsöket. Tryckbar.

Utmärkt vid försegling av värdehandlingar, konfidentiella meddelanden och som avancerad stöldmärkning av förpackningar.

Röd

Röd