97

etab 97 etab 97 – Packtejp ‘ASBESTAVFALL’

etab 97 är en högkvalitativ pack- och varningstejp med väl synlig tryck med texten ASBESTAVFALL för att tydligt märka upp och försluta gods som innehåller miljöfarlig och hälsovådlig asbest. Används av byggsektorn vid saneringsarbeten.

En packtejp med tryck som är både stark, seg och slagtålig. Har en god häftförmåga och jämn och smidig avrullning. Tål fukt väl och har god resistens mot utspädda syror och alkalier. Tål temperaturer ner till ca -20° då tejpen appliceras vid rumstemperatur.

etab 97 är gjord av slät PVC-film med gummibaserat häftämne.

Gul

Gul