9602

etab 9602 etab 9602 – Packtejp ‘AKTAS FÖR STÖTAR’

Fluorescerande orange PVC-tejp. Svart, positivt AKTAS FÖR STÖTAR tryck.

Fluorescerande orange

Fluorescerande orange