92

etab 92 etab 92 – Varnings­tejp ‘Fasad­skydds­tejp’

Varningstejp för markering. Används även som fasadskyddstejp.

Gul/svart

Gul/svart