6405

etab 6405 etab 6405 – Butyltejp

Tätningstejp av butyl med god häftförmåga på bl.a. plast, plåt och aluminium. Mycket god beständighet mot UV-ljus, kemikalier, mögel och skiftande temperaturer. 50 års åldringsbeständighet.

För bl.a. tätning och skarvning inom taktäcknings- och aluminiumindustrin. Vid skarvning av byggfolie som fukt och ångspärr.

En butyltejp för den som vill göra ett miljömedvetet val då den är registrerad i Basta, Byggvarubedömingen och SundaHus.

Byggvaru-bedömd

SundaHus

Registrerad i Basta*

Svart

Byggvaru-bedömd

SundaHus

Registrerad i Basta*

Svart