33422

etab 33422 etab 33422 – Byggtejp ‘BuilderPro’

Formbar byggtejp av mjuk PVC som är lätt rivbar. Gummibaserat häftämne. Vattenfast och har en god häftförmåga även på grova eller lätt smutsiga ytor.

För tejpning av skyddsplaster vid fasadarbeten. Tejpen är lämplig för maskering på puts, gips, betong, tegel.

Orange

Orange